สาระน่ารู้

คู่มือข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2563

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

โครงสร้างองค์กร

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

E-Service

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ความรู้เรื่องขยะมูลฝอย

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

กองทุนสวัสดิการชุมชน

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วิสัยทัศน์ อบต.ท่าดอกคำ

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แบบฟอร์มเสนอปัญหา ความต้องการ

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แผนพัฒนาตำบลสามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘)

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

แผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประเพณีฟ้อนผีฟ้า

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555

ทั้งหมด 35 รายการ
1 / 2