ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ทั้งหมด 113 รายการ
1 / 4