ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๒ อบต.ท่าดอกคำ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าดอกคำ ตำบลท่าดอกคำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ㆍㆍ เมตร หนา ㆍ.๑๕ เ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ