ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองแสง หมู่ที่ ๔ - หนองแสงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแสง ตำบลท่า ดอกคำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๘- เ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ