ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง แผ่นดิน ๒๑๒ อบต.ท่าดอกคำ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าดอกคำ ตำบลท่ดอกคำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย องค์การบริหารส่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ