ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน 212 อบต.ท่าดอกคำ หมู่ที่ 9 บ้านท่าดอกคำ ตำบลท่าดอกคำ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ