ประกาศผู้ชนะโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองเซียงบุญมา บ้านท่าดอกคำ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,550 ลูกบาศ์กเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ