กองทัพบกประกาศรับสมัครกำลังพล จำนวน 3,080 อัตรา

กองทัพบก เปิดรับสมัครกำลังพล  จำนวน  3,080 อัตรา ดังนี้

(1) นักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 2,500 อัตรา

(2) ทหารกองหนุนส่วนกำลังรบและสนับสนุนการรบ จำนวน 200 อัตรา

(3) หารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี จำนวน 80 อัตรา

(4) ทหารอาสา  จำนวน 300 อัตรา

โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทบ. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2565

ทางเว็บไซต์ https://recruitment.rta.mi.th/recruitment/

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564