การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันสุดท้ายที่ผู้สมัครจะยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนต่อ ผอ.กต.อบต.ท่าดอกคำ นะครับ

รักษาสิทธิตัวเองโดยการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร ไปสังเกตการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งแทนท่านนะครับ

ไฟล์แนบเอกสาร

ตัวอย่างหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร (38.5 kb)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ