ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. สมาชิกสภา อบต.ท่าดอกคำ

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

ไฟล์แนบเอกสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (2.18 mb)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564