คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไว้รัสโคโรน่า 2019

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไว้รัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย 

ไฟล์แนบเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 (174.81 kb)