คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าเวรสถานที่กักกัน

อำเภอบึงโขงหลงแต่งตั้ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์กักกันหรือควบคุมเพื่อสังเกตอาการตำบลท่าดอกคำ  ณ  โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย

ไฟล์แนบเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 (2.88 mb)