การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ไฟล์แนบเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 (305.15 kb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 2 (124.05 kb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 3 (104.11 kb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 4 (482.43 kb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 5 (181.11 kb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 6 (89.06 kb)