ประกาศราคากลางเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าไร่ หมู่ที่ 2 สายทางหลวงแผ่นดิน 212 - ศาลาประชาคมบ้านท่าไร่ กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 

ไฟล์แนบเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 (853.05 kb)