ประกาศราคากลางเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าดอกคำ หมู่ที่ ๑ สายทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๒ - บ้านท่าดอกคำ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 

ไฟล์แนบเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 (1.15 mb)