ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ

ไฟล์แนบเอกสาร

ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (2.56 mb)