โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 25 - 29 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ หอประขุมปัญญาภิมุข องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

ภาพกิจกรรมอื่นๆ