ป.ป.ช.บึงกาฬ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมนิเทศ OIT ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมภูลานคำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

 

ภาพกิจกรรมอื่นๆ