กิจกรรมพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณอาคารสำนักงานและบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าดอกคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำได้ออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19   บริเวณอาคารสำนักงานและบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าดอกคำ