แผนที่ตำบล

 

สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ  หมู่ที่ 9  ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ 38220

                       : SAO Tha Dok Kham, Bueng Khong Long District, Bueng Kan 38220

เบอร์โทรศัพท์/เบอร์โทรสาร  : 0-4249-0991

เว็บไซต์ :  www.tadokkam.go.th

e-mail : palad@tadokkam.go.th