ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี

1. ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ประจำปี 2561  คลิ๊กที่นี่

2. ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ประจำปี 2562  คลิ๊กที่นี่

3. ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ประจำปี 2563  คลิ๊กที่นี่

4. ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ประจำปี 2564  คลิ๊กที่นี่