รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ประจำปี 2563

1. สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คลิ๊กที่นี่

2.  ประกาศเลื่อนประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563  คลิ๊กที่นี่