รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ประจำปี 2562

1. สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  1/ 2562  เมื่อวันที่  15   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 คลิ๊กที่นี่

2. สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ  สมัยที่  3 / 2562  ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  14   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 คลิ๊กที่นี่

3. สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ  สมัยที่  3 / 2562  ครั้งที่  2 เมื่อวันที่  20   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 คลิ๊กที่นี่

4. สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ  สมัยที่  3 / 2562  ครั้งที่  3 เมื่อวันที่  23   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 คลิ๊กที่นี่

5. สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ  สมัยที่  4 / 2562  ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  17   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 คลิ๊กที่นี่